Acreditări

Laboratorul de Caracterizări Deșeuri Radioactive, Surse Naturale de Radiații, Încercări și Etalonări este desemnat, conform prevederilor din Ordinul nr. 237/2019 pentru aprobarea Normelor privind procedura de desemnare a laboratoarelor pentru domeniul nuclear, de către COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE (CNCAN) ca laborator de etalonări în baza standardului SR EN ISO/CEI 17025:2018 - “Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări”.

Laboratorul are implementat un Sistem de calitate ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calităţii, certificat SNAS (Slovak National Accreditation Service) cu recunoaștere IAF și IRACAB.