DESPRE CIDN

Misiunea CIDN este de crea o platformă tehnică de integrare a mai multor specialități din domeniul nuclear.

CIDN urmărește 3 direcții principale:

Direcția de Cercetare - dezvoltare se axează în principal pe proiecte privind deșeurile radioactive și sursele naturale de radiații în special în scopul protejării populației și mediului.

Un alt scop al CIDN este implementarea de aplicații practice ale tehnologiilor nucleare în diverse domenii de activitate: medical, industrial, protecția mediului, etc.

Al treilea aspect important al misiunii CIDN este dezvotarea de parteneriate cu instituții de învățământ pentru atragerea studenților și absolvenților de fizică și inginerie și pregătirea acestora în diverse specialități ale domeniului nuclear.