DESPRE laborator

Activitatea laboratorului de etalonări/încercari este organizată în baza standardului SR EN ISO/CEI 17025:2018 — “Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări”

Laboratorul are implementat un sistem de management al calității aliniat la cerințele standardului SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calităţii

Rezultatele măsurărilor efectuate în cadrul acestor servicii sunt trasabile la Sistemul Internațional de unități.

Laboratorul este dotat cu:

 • Stand de iradiere colimat, cu fascicul de radiații X și gamma
 • Set etalon de surse radioactive de suprafață
 • Sistem de poziționare și deplasare în fascicul

Etaloane utilizate în cadrul laboratorului:

 • Debitmetru/dozimetru de doză absorbită pentru radiații X tip UNFORS
 • Debitmetru/dozimetru pentru echivalent de doză pentru radiații X și gamma tip Dosimentor
 • Debitmetru/dozimetru de doză absorbită pentru radiații X tip Piranha
 • kVp-metru pentru radiatii X tip Piranha
 • Termo-higro-barometru tip C4141
 • Osciloscop digital Hantek
 • Multimetru Fluke
 • Cronometru