CENTRUL INTEGRAT PENTRU DOMENIUL NUCLEAR Laboratorul de Caracterizări Deșeuri Radioactive, Surse Naturale de Radiații, Încercări și Etalonări

Despre C.I.D.N

Misiunea CIDN este de crea o platformă tehnică de integrare a mai multor specialități din domeniul nuclear.

CIDN urmărește 3 direcții principale:

  • Cercetare – dezvoltare
  • Aplicații practice
  • Instruire și mentorat
Mai multe detalii

Laboratorul de Caracterizări Deșeuri Radioactive, Surse Naturale de Radiații, Încercări și Etalonări

Activitatea laboratorului de etalonări/încercări este organizată în baza standardului SR EN ISO/CEI 17025:2018 — "Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări"

Mai multe detalii